מכתבים לזוהר הקדוש

דף הבית >> מכתבים לזוהר הקדוש
שלום גדעון כץ כתב: 

שלום וכל טוב לחברי המערכת ולכל כלל ישראל
קודם רציתי לברך בברכת הדיוט את הצדיק רבי אריה ברדה שליט"א על העבודה הגדולה אשר שם לילות כימים להפץ הזוהר הקדוש ובפרט 1062 שיעורים, כבודו יהיה הכי המקורב למשיח, עם כל כך הרבה שיעורים, כן ירבה וכן יפרוץ, אי אפשר לתאר השמחה בעליונים הרשב"י עם רבי שמעון רוקדים על השמחה הגדולה וכל הפמליה של מעלה רוקדים ביחד איתם, ובדאי כבודו יזכה לישב על יד רבי שמעון בן יוחאי בשורה העליונה, כמבואר בכסא מלך, וכמבואר בסוף מסכת תענית, עתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים וכו'. 
עוד רציתי קצת לכתוב בענין ההתעוררות שיש בכלל ישראל ללמוד הזוהר
אני חסיד ולא משנה לאיזה חסידות אני משתייך בחסידות שלנו יש הרבה סוגים של אנשים כל אחד עובד על משהו אחר וכל אחד לומד ספר חסידות אחרת אין משהו כללי שכל אחד ילמוד דווקא את זה 
ובכן גם בענין לימוד זוהר יש שם אנשים שהם לומדים זוהר וכתבי הארי וכל המשתייך ויש כאלה שלא לומדים 
והנה עד לפני זמן קצר עוד הייתי שומע פה ושם שאסור ללמוד זוהר רק מה שהספרים מביאים מותר ולא יותר ואז הייתי אומר להם אם אתה אף פעם לא פותח זוהר אתה בכלל לא יכול להבין מה שכתוב שם בשם הזוהר
אבל לאחרונה השתנו הדברים אף אחד לא אומר שאסור ללמוד זוהר לכל היותר יש כאלה שאומרים שלא צריך ואתם גם צריך להתווכח ולהוכיח להם שהם חיים בטעות אבל טוב שההתנגדות כבר ירדה במקצת ואין היום כזה דבר שאנשים יסתכלו על אנשים שלומדים זוהר כמשוגעים ואני מקוה שכל היחס אל הזוהר ישתנה ואנשים יבינו שכדי להם להתחבר לרבי שמעון ולתורתו 

כל טוב
שלום גדעון כץ


שמוליק סגל כתב

ב"ה, שלום
שמי הוא שמוליק סגל
ראיתי באחד הפרשיות זוהר תורה שנחלקו בבית המדרש, כמה פרשיות ביחד, וראיתי שם את המודעה שהרב הצדיק אריה ברדה אמר יותר מאלף שיעורים על הזוהר וזה מוכן לילדים קטנים,
לכן נתעורתי מאוד מאוד מזה,[וכדאי מאוד לפרסם המודעה הזאת שנגע ללבי מאוד], היות אני עובד במשך היום בתלמוד תורה מפורסמת, וברוך ה' אני מצליח עם הילדים, ויש לי ברוך ה' מהם הרבה נחת, כך היה הרבה זמן שחשבתי שזה המקסימום שיכול להיות, נסיתי והצלחתי להחדיר בילדים מידות טובות ויראת שמים ויראת חטא, ואכן הם התחנכו כראוי.
פעם אחד נכנסתי לאתר הקדוש של מפעל הזוהר, ובדיוק היה שם אז דרשה של הרב מהאלמין שאומר שכל מלמד תינוקות שרוצה להחדיר יראת שמים צריך בעצמו ללמוד זוהר, וגם ללמוד עם הילדים זוהר אז החלטתי שאני הולך על זה, 
מה אני יכתוב לכם, קוראים יקרים, הכל השתנה, אבל הכל אני לומד עם הילדים קטעים מהפרשה שהזוהר מסביר דברים יקרים, שכל אחד יכול להבינם, ופשוט לא האמנתי איך שילדים שלא היו מקשיבים כאן נתעוררו להקשיב, ואחר כך יש להם הרבה חשק להתפלל, ואחר כך ללמוד והם נהיו ילדים עדינים יותר כל אחד לפי מדרגתו, 
משהו מיוחד 
ועל כך תודותי נתונים לכם צוות היקר והמסור של מפעל הזוהר, ובפרט לעומד בראש הרב מהאלמין שליט"א 

בכבוד רב ובהערכה רבה
שמוליק סגלבנימין לוי כתב: 
ב"ה
מזל טוב למפעל הזוהר העולמי
שזכיתם לעשות דיסק עם הצדיק הרב אריה ברדה שליט"א על זוהר חק לישראל, אני אומר לכם מעומק ליבי תודה רבה, וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם, זו זכות כה עצומה, ואם ירצה השם אזמין גם הדיסקים האלו בקרוב, 
אבל רציתי להגיד לכם דבר מאוד נחוץ, שכדאי מאוד לשים את כל השיעורים בכל שבוע על האתר וכך יוכלו לשמוע מכל העולם ולטעום מעץ החיים המתוק מדבש, ויכולים פשוט לעשות שכל יום יופיע יום השבוע, וכן צריכים לעלות לכל הרדיוס בכל העולם, וזה יציל את עם ישראל מכל גזירות קשות ורעות, ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולינו.
עם ישראל צריכים רחמים גדולים, כי האנטישמיות מתחיל, וכך זה ילך הלאה והלאה כמו שהיה לפני מלחמת העולם, זה ברור לכל אחד וזה לא רוח הקודש, ומה שכתוב בתנ"ך כל אחד יודע, אבל לא רוצים להאמין, רוצים לחשוב רק טוב, בדיוק כמו שהיה לפני מלחמת העולם, שכמה צדיקים צעקו וטענו וגם החפץ חיים בתוכם שכולם ייסעו לארץ ישראל, ומי ששמע בקולם ניצל, והרבנים שאמרו לא ללכת הם אשמים על כל אלו שלא נתנו להם ללכת, כי אם יהודי רוצה להציל את עצמו למה אומרים לו לא?
אבל הרשב"י כבר הבטיח לנו בספרא דא יפקון מן גלותא ברחמי, ובזכות שכל עם ישראל מתאחדים כמו שרואים מה שקורא עכשיו בנתניה שהבאתי מדרשים התחילו לחלק את ה70 כרכים של הזוהר הקדוש וכל אחד לוקח בשמחה, אני הייתי בהספד של הצדיק בשבוע שעבר ושם חילקו אלפים עלונים מספר 35 ואנשים מאוד התעוררו, וראיתי באיזה שמחה שישנם כמה ילדים ונותנים עלון של הזוהר לכל אחד ביד, זה כבר התקיים מה שהרשב"י אומר ויותר שלא רק הילדים ילמדו זוהר אלא הם מחלקים לבד את עלוני הזוהר, זה היה אצלי שמחה גדולה מאוד, ורבנים דברו על זה כי הגיע הזמן להתחיל ללמוד זוהר הקדוש.
אשרי חלקכם מה שזכיתם לעורר את עם ישראל, בזכותכם יבוא משיח צדקנו בקרוב...

בברכה בנימין לויאלי עובדיה כתב: 
כבוד מזכה הרבים הרב אריה ברדה
תודה לך על שאתה מאיר את עיננו ומעיר אותנו מתרדמתנו בזכות הזוהר הקדוש ומביא לנו בקולך הערב והרדיופוני את הדברים האמיתיים והנכונים בהנהגה שלנו בחיי היום יום ושעה שעה אני אישית ראיתי ישועות בקריאת ושמיעת הזוהר הקדוש ויש לך חלק בזה
ואני מודה לך כבוד הרב על מעשיך
מי ייתן ועוד הרבה אנשים ברחבי הארץ והעולם יזכו להנות מזיו הזוהר הקדוש ובעזרת האל הקדוש ישתבח שמו האנשים יגלו את תורתנו הקדושה דרך הזוהר הקדוש
אנו ראינו שבוע שעבר את ההילולא של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי שגם לאחר אלפי שנה
מאות אלפי אנשים מציינים את ההילולא שלו
מי ייתן ובעזרת אלוהי השמיים והארץ נזכה בביאת המשיח ונזכה ללמוד במחיצתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי את הסודות העמוקים והנפלאים שיש בתורתנו הקדושה
בברכת עלה והצלח לרב אריה ברדה

ממני עבד ה'
אליהו עובדיהלצדיק הרב אריה ברדה 
יישר כוח על עולם הזוהר שעמלת משך 800 לילות והענקת לעם ישראל לשמוע את כל הזוהר הקדוש...אני שומע כל יום את הזוהר הקדוש לפחות שעתיים ביום בנסיעות בדרכים..וזה ממלא לי את שמחת החיים וכל היום אני בשמחה גדולה ובהתלהבות כאשר אני שומע את קולך הרדיופוני מקריא את "הזוהר הקדוש"...מאז שהוצאת את הזוהר הקדוש אני שומע רק הזוהר הקדוש וכל יום יש לי ניסים ונפלאות...ואני ממש בוכה מאושר לשמוע את מה שכתב רבי שמעון בר יוחאי, ואני מצטרף לעולם הזוהר הקדוש אף על פי שאני גר בבלגיה.. ואני גם קורה כל שבוע את החוברת "הזוהר הקדוש" שאתה מוציא כל שבוע ואני קורא את החוברת כל יום שישי בערב שבת בסעודה וזה גן עדן עילאי..אני מאחל לך ולכל משפחתך חיים ארוכים ובריאים ותמשיך להעניק לכל עם ישראל בכל העולם את כל עולם הזוהר הקדוש...ויישר כוח על הוצאת הדיסקים "חק לישראל הזוהר הקדוש השיעור היומי..וכל יום אני שומע את השיעור שהוא 5 דקות ביום וזה ממלא לי את כל היום.. 
אשרי חלקך הגאון הצדיק אריה ברדה וזאת שזכית לעורר את עם ישראל, ובזכותך ובזכות מפעל הזוהר העולמי יבוא משיח צדקנו בקרוב אמן כן יהי רצון.

בשורות טובות..ובברכה 
מרדכי כהן מבלגיהמרדכי יצחק כהן: כותב

לכבוד הצדיק הגאון הרב אריה 
סוף סוף אפשר לשמוע את פרשת השבוע ועוד את ההפטרה..איזה קול ממש בעל קורא בלשון הקודש...איזה תענוג לשמוע אותו ממש כל אות וכל מילה מרגשת לי ומחממת לי את הלב.. כל הכבוד שסוף סוף אפשר לשמוע את הפרשת הקדושה מספר תורה הקדוש ביותר...אני מאחל לרב הגאון חיים ארוכים ובריאים...

ממני מרדכי יצחק כהן.סעדיה כותב:
הייתי אצל רבי שמעון עצמו
לכבוד הרב הצדיק מהמפעל הקדוש "מפעל הזוהר העולמי" !
רציתי לספר לרב שבל"ג בעומר לא יכולתי לנסוע לרבי שמעון כמדי שנה, למרות שבחיים אני לא מוותר על הענין, כי אין דבר חשוב יותר מזה, ואין חג גדול יותר מההילולא הזאת, והתפילות שאני מתפלל שם, תמיד מתקבלות, שם אני מרגיש בן אמיתי להקב"ה, אך מה יכולתי לעשות שלפני היום הגדול הזה נפלתי ואני כולי מגובס בשתי רגלי, שה' ישלח רפואה ומזור לכל עצמותי-אמן.
רק זה מה שרציתי לספר לרב, שחייגתי את המספר של קול הזוהר וכל היום הקשבתי ולמדתי, תאמין לי הרב, זה היה ממש כאילו הייתי אצל רבי שמעון עצמו !!!
איזה תענוג! איזה שמחה! ממש תודה רבה לך!!! בזכותך הרגשתי את ל"ג בעומר בכל האיברים !!!
תבורך משמים.

ממני: סעדיה משולם לוי כותב:

אשרי יולדתו
הרב הצדיק המקובל הרב אריה ברדה שליט"א
איזה דבר גדול עשיתם שלא היה אור כזה בעולם מיום שחיבר הרשב"י את הזוהר הקדוש, ב"ה לא אלמן ישראל,
ה' שלח לנו בימינו אלה בסוף הגלות איך שכל יהודי ויהודי יוכל להיכנס לתיבת נוח,
ואפילו הילדים שלי כבר שומעים את השיערי הזוהר שלכם,
אני יושב עם כל הילדים יום יום 20 דקות ולומדים ושומעים את הזוהר שלכם ביחד עם הזוהר החדש של 10 כרכים שהדפיס הצדיק הגדול רבי פנחס ראובן מחולק לשלוש שנים וגם לשנה,
אני החלטתי להתחיל עם הילדים שלי ללמוד כל יום 20 דקות וכל הילדים אפילו התינוק בן שנה גם ביחד איתנו לשמוע את תורת הרשב"י,
איזה תענוג יש לנו,
זה ממש טעם גן עדן,
באמת יכולים להגיד על זה מי שלא שמע את תורת הזוהר שאתם נותנים השיעור היפה הזה לא טעם מאורות מימיו,
הילדים שלי [ב"ה בינתיים י"א שבטים], כולם ואפילו הילדות יושבים ביחד,
סוגרים הטלפונים והדלתות,
אין שום קשר עם העולם ל20 דקות אנחנו כל יום טועמים טעם גן עדן,
אם היה לאנשים שכל,
כולם היו עושים כך,
ואני כבר אמרתי לכמה חברים, בינתיים רק שניים התחילו,
ואם יש לנו 10 אנשים שעושים כך יש לנו כבר 100 סיומים בשלוש שנים,
אני עובד חזק להשיג 10 אנשים שיעשו כך,
ואם כל חבר ישיג חבר,
נביא את המשיח תיכף ומיד,
בתחילה היה קשה לאשה שלי לצאת מן העולם,
הסברתי לה,
אם יבוא עשיר גדול ואומר לנו,
אם אתם סוגרים עצמכם כל יום 20 דקות ניתן לכם רק 10 אלף שקלים בחודש,
האם לא היינו עושים את זה?
ואם היו נותנים 2000 ש"ח בחודש לא היינו עושים את זה?
עכשיו אנחנו מקבלים מיליארד דולר כל יום!!!
אשרייכם ישראל, אשריכם

שלכם,
משולם לוימרדכי כהן מבלגיה: כותב
לכבוד הצדיק הגאון הרב אריה ברדה...
איזה חוברת כל כך קדושה אני כל שבוע קורא מה שהרב הגאון כותב אותה כל כך ברגש גבוה ..וגם יפה מאוד לעיניים..איזה שבת היא עושה ממש תענוג....גדליה שור כתב: 
ב"ה
בוקר אור לכל חברי מפעל הזוהר העולמי המקשרים את כל עם ישראל שכולם יכנסו למשפחת הרשב"י שיחיו עמו"ש אמן
עוד לא היה לי זמן לשתות קאפא, ופתחתי את המחשב וראיתי ממש הגאולה לפני, התמונה של משיח צדקינו ועני רוכב על החמור, [ולפי האור החיים הקדוש זי"ע, שהייינו אתמול בציונו הקדוש והטהור, אומר בפרשת השבוע שכשידוע היה לו הנשמה של משיח והבעל שם טוב זי"ע היה נפש של משיח, ואם היו נפגשים ביחד היה בא משיח צדקינו, כידוע הסיפור.
אך מה שנפלא שבדיוק בפרשה הזו בו נפטר בפרשת בלק אומר האור החיים הקדוש שמשיח יבוא בדרך הטבע שהשם יתן לאחד את הנשמה והכוח והוא יהיה משיח, וזה יהיה בדרך הטבע, אם כן כל אחד שיעשה הדברים הכי טובים יכול לזכות להיות משיח, וכתוב בבעל שם טוב שכל יהודי יש לו נשמת משיח.
ובביאורי אגדות (אפיקי ים - סנהדרין דף צ"ח ע"א), כתב וז"ל: וכמ"ש בהקדמת תיקונים (ד' ב ע"א) ולית צפור אלא שכינתא דאיהי מתתרכא מאתרהא הה"ד שלח תשלח וכו' ועוד כן איש נודד ממקומו דא משה דכתי' והאיש משה עניו מאוד וכו' דאתתרך רוחי' אבתרייהו ועוד כן איש נודד ממקומו מאן דאיהו איש צדיק דאזל נע ונד מאתרי' כשכינתא וכו', ופי' רבינו שם דנשמת משה מתלבש בכל דור בתלמידי חכמים וצדיקים שבדור, {ובוודאי שהרב ברדא שליט"א מהם} ויסורי הצדיקים וגלותם הם יסוריו וגלותו שעליו נאמר והוא מחולל מפשעינו. וכבר נת' שקץ של אחישנה הוא מוכן בכל יום אם ישובו ישראל והוא ביאת משיח בן יוסף, אבל משיח בן דוד זמן קבוע לו שאי אפשר לו לבוא עד גמר התיקון והבירור.
וכל זמן שלא נשלם התיקון עד סוף העקביים אז השכינה עדיין חולה שמתלבשת בקלי' לברר משם מה שצריך, וכן נשמת משיח בן דוד עמה קשור שם כמו שכתוב (שיר ז ו) "מלך אסור ברהטים". מה שאין כן משיח בן יוסף הוא יכול לבוא בכל יום אם בקולו תשמעו, ועליו אמר דהוא שרי חד ואסיר חד וכו' ר"ל שביאתו יכול להיות אף שעדיין לא נתרפאו כל הכאבים, והם התלוים באיברי השכינה שהסט"א אוחזת בהם, וצריכה להיות עמהם בגלותא עד שיבררו ויעלו עמה, ונמצא שאין הרפואה עדיין בשלימות וכל זמן שלא נשלם גמר הבירור אז עדיין הצדיקים נשמתן דלהון פרחין עמה עד שיבוא קץ האחרון, וזה שאמר דכולהו שרו ואסירי בחד זימנא, מה שאין כן נשמת משיח בן יוסף שרי חד ואסיר חד, דילמא מבעינא וכו' שהוא יבוא קודם הזמן ליגאול ישראל משעבוד מלכיות קודם גמר הבירור וכמו שכתבתי, עכ"ל, עיי"ש עוד באריכות.]
ואני גם מאחל מזל טוב לא רק להרב הצדיק רבי אריה ברדא שליט"א – אלא לכל עם ישראל שזכו עם ישראל לאלף שישים ושתיים שיעורים על הזוהר הקדוש, ועוד דיסקים, זה זכות מאוד גדול.
שמעתי כבר כמה שיעורים מהצדיק הזה, זה ממש תענוג גן עדן, ומי שלא שמע את זה לא יודע מה זה טעם גן עדן, וזה נתן בנפשי חיות כזה, שאם היה לי זמן הייתי שומע עשר שעות ביום, כי כאן שומעים תורת אמת, ודברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. אבל לפי העבודה הקשה שלי 10 שעות ונסיעות בכל יום אין לי ממש זמן, אבל אשרינו שזכינו.
בוודאי הוא יהיה מהיושבים ראשונה במלכות אצל משיח צדקינו שיתגלה במהרה בימינו אמן.

בכבוד רב
גדליה שור
באר שבע


  
שלום חיים כתב: 
שלום לכל חברי מערכת מפעל הזוהר העולמי
אחר דרישת שלומכם הטוב באהבה רבה ובלב ונפש חפצה
הננו באתי בשורותי אלה לכתוב לכם על הדבר הגדול שאתם עושים כאן באתר וכן שאתם מפרסמים בכל העולם כולו על קדושתו של הגאון והצדיק והקדוש הרב בעל הסולם זכותו יגן עלינו
איני צריך לכתוב אפילו מילה אחת כי הדברים שפירסמתם הן די והותר ואין לי כלל מה להוסיף על דבריכם המפליאים כל רואה וכל שומע
יש לי רק לומר ברוך ה' שיש לו בעולם מפעל כזה,
עוד אודה לכם על האתר החדש שראיתי האתר העולמי של הרב הצדיק אריה ברדא שליט"א, דבר אחד רואים אצלכם ברור שלא רואים באף מקום, שיש לכם אהבת ישראל, ואצלכם יש רק דבר אחד לפרסם את הזוהר הקדוש, ולא אותכם, ומי שעוסק בזוהר הקדוש אוהבים אחד את השני ולא מחפשים כבוד, רואים את זה בלי משקפיים גם כן.
וזה מה שאמר הלל הזקן לגר, ואהבת לרעך כמו זה כל התורה כולה, וכמו שכתוב בתניא, אורייתא וקודשא בריך הוא וישראל חד הוא. ומי שאוהב את כל אחד מישראל אוהב את הקב"ה, ותורתו הקדושה.
עוד אברך אתכם על הפעולה הגדולה שאתם עוסקים במלחמה נגד הערב רב, שמעתי הדרשות שלכם, זה משהוא מיוחד, רואים בעליל, מי הם הצדיקים ומי הם הערב רב. אלו שלא רוצים ללמוד זוהר הקדוש הם לא רק ערב רב, אלא הם שותפים של עמלק כמו שהבאתם מהזוהר הקדוש.

שבת שלום ומבורך לכולכם ולכל עם ישראל
שלום חיים מהמרכז  
שמואל קליש כתב:
שלום רב לאוהבי תורתיך, הרב אריה ברדא, והרב גראס שליט"א
נמנים עם עושי מצוה, ולכן הננו גם כן נמנה עם עושי מצוה, והנני מחזק ידיהם של עושי מצוה, לכן הנני כותב את מכתבי זה.

כל העיתונות מלא עם כתבות בנושא איראן, סוריה, מצרים, עזה, סיני, חיזבאללה, כל המדינה מפחדת, כולם לחוצים, כולם לא יודעים מה לעשות, מסכנים, לא יודעים בין ימינם לשמאלם, זה אומר בכה וזה אומר בכה, זה אומר ראש הממשלה יודע מה הוא עושה, זה אומר שר הביטחון הוא חברה'מן, והוא יעשה את הטוב ביותר, ואחרים אומרים שהם קיצוניים, הם סתם עושים פוליטיקה, בקיצור כולם מפחדים לא יודעים מה יהיה.

כשאני נכנס לאתר הזוהר, ואני רואה את החדשות שם זה מרגש אותי הרבה יותר מהחדשות של העיתונים הטפשיים, שם אני רואה שעושים משהו בכדי להציל את ישראל, ואין שם סתם פרשנים שמקבלים כסף בשביל שהעולם יקראו את השטויות שלהם וכך להוציא כסף מאנשים עבור בזבוז זמן, ובגלל שהבטן שלו כואבת אני צריך לקרוא את הכאב בטן שלו, והדברים פשוטים, אין שם מילה אמת, כל כולו שקר ושטויות, החדשות של הזוהר הם ממש כמים קרים על נפש עייפה, זה מעורר ומרגש ומטלטל, משמח ומרומם את הנפש, רוח ונשמה,

החדשות הם שיצאו דיסקים חדשים על שיעורי הזוהר הדף היומי בצמוד להדף, ועל זה הרב ברדא שליט"א נותן שיעורים חדשים לבקרים, ואנשים קונים דיסקים, ושומעים בדרכים שהם נוסעים, וזה ממש ניצול הזמן כמו שה' רוצה, ועוד בדברים יקרי ערך לא סתם, כדוגמת הזוהר הקדוש, ושם הם שומעים מוסגים חדשים של הזוהר הדברים של הזוהר הם הרי כל כך מעוררים שהאדם מתחיל ישירות להתנהג אחרת, וחוץ מזה הוא ניצל את הזמן באופן שצריך.

חן חן לכם הרב ברדא, וחן חן לכם הרב גראס על הבמה היפה שהנכם נותנים לו תבורכו משמים.

כל טוב
שמואל קליש

Go Back  Print  Send Page
Top pageחזרה למעלה          צור קשרתנאי שימוש | מפת אתר | © כל הזכויות שמורות לרב אריה ברדה 2012 | האתר מנוהל על ידי חברת ריקלמה פתרונות עסקיים בע"מ
לייבסיטי - בניית אתרים